Objednaj foto online

Svoje fotografie objednávajte cez aplikáciu, ktorú spustíte čiernym tlačítkom „OBJEDNÁVAJ“.

Aplikácia nevyžaduje žiadne prihlasovanie sa.

Samotný výber súborov sa spustí po kliknutí na modré tklačítko „PLUS“.

Aplikácia umožňuje výber viacerých súborov naraz.

V počítači je možné myšou pretiahnuť súbory, či celé adresáre nad aplikáciu.
Za týmto účelom je možné si pomenovať adresáre vhodným spôsobom, napríklad „10×15 lesk“.

Do správy (Message) je potrebné napísať všetky požiadavky, napríklad aj rozmer a povrch, ak to nie je zrejmé z názvu adrasára/adresárov.