Vyvolávanie a skenovanie filmov

VÝSLEDNÉ ROZMERY U NÁS SKENOVANÝCH FILMOV

 

Štandartný sken z políčka 24×36 mm 2140×3190 bodov (7 MPix)
Maxi sken z políčka 24×36 mm 4490×6770 bodov (30 MPix)
Maxi sken z políčka 6×9 cm 4900×7140 bodov (35 MPix)