Vyvolávanie a skenovanie filmov

VÝSLEDNÉ ROZMERY U NÁS SKENOVANÝCH FILMOV

Štandartný sken z políčka 24×36 mm 2730×1830 bodov (5MPix)
Maxi sken z políčka 24×36 mm 6770×4490 bodov (30MPix)
Maxi sken z políčka 6×9 cm 7140×4900 bodov (35 MPix)