Sťahujeme sa

Milí fanúšikovia.

Po 18-tich rokoch pôsobenia v Auparku sme sa rozhodli zmeniť domov.
Udeje sa tak na základe nájomnej zmluvy, ktorú máme s Auparkom uzavretú.

V tomto čase sme mali podpísať zmluvu novú, s novými podmienkami. Predstavy Auparku sú odlišné od tých našich,
je čas skúsť niečo v Bratislave na ľavej strane Dunaja.

Predbežný termín je jeseň 2019, nová lokalita predbežne Bratislava I, Staré mesto.

Bližšie informácie už čoskoro na tomto mieste.