Objednaj foto online

Svoje fotografie objednávajte cez aplikáciu, ktorú spustíte čiernym tlačítkom „OBJEDNAJ“ .

 

Aplikácia nevyžaduje žiadne prihlasovanie sa.

 

Samotný výber súborov sa spustí po kliknutí na modré tklačítko „PLUS“.

 

Aplikácia umožňuje výber viacerých súborov naraz.

 

V počítači je možné myšou pretiahnuť súbory, či celé adresáre nad aplikáciu.
Za týmto účelom je možné si pomenovať adresáre vhodným spôsobom, napríklad „10×15 lesk“.

 

Do správy (Message) je potrebné napísať všetky požiadavky, napríklad aj rozmer a povrch, ak to nie je zrejmé z názvu adrasára/adresárov.


Pozor! sme na novej adrese:
Škultétyho 14.