Ako pracuje čiernobiely film II

12. novembra 2019 Vypnuté Od foto.sk

Máme vyvolaný film.

Po tme, dúfam.

Nasleduje prerušovací kúpeľ. Prerušovač je niečo, kde sa zastaví vyvolávanie a film sa pripraví na zmenu pH. Veľmi obľúbené sú kyslé prerušovače s kyselinou octovou, alebo citrónovou. Úloha zastavenia vyvolávacích procesov je jasná. Zmena pH sa deje kvôli šetreniu ustaľovača. Neutralizácia kyslého ustaľovača vedie k jeho rozkladu a obmedzeniu životnosti. Fajn. Určite je to chvályhodná prax, pokiaľ ide o spracovanie fotografického papiera

Môj postoj k prerušovačom je skôr odmietavý. Pokiaľ ide o filmy, tie sú cennejšie (a určite i na obstaranie nákladnejšie), ako nejaký ustaľovač. Ja radšej ustaľovač vylejem v polovici jeho kapacity, než by som mal mať zlý pocit z nesprávne spracovaného filmu. Nepoužívať teda prerušovač? Nie, to by som neurobil, ja používam vodu. Temperovanú. Teda snažím sa mať všetky roztoky jednej teploty, i tú vodu na prerušenie. Prerušujem plnú minútu, preklápajúc vývojnicu po celý čas prerušovania. Aké sú výhody? Voda vyvolávanie zastaví, ale pozvoľna. Vyvolávanie ešte chvíľu dobieha a ja získam trochu vyrovnávajúceho účinku tohto spôsobu. Druhá nesporná výhoda je, keď používam špeciálne závojujúce vývojky (tanning developers), ktoré vyžadujú neutrálny prerušovač i neutrálny, či zásaditý ustaľovač. Áno, aj také sú. Tretia výhoda je, že niektoré vývojky s uhličitanmi spôsobia, že film nasiaknutý nimi pri prechode do kyslého prostredia produkuje nežiadúci plyn, kysličník uhličitý, priamo v želatínovej vrstve, ktorý tam vytvorí malé bublinky a kaverny. Film takto postihnutý býva nepekne zrnitý, zrno je nerovnomerne distribuované. Oveľa prijateľnejšie je nechať významnú časť vývojky vyprať, až potom film vystaviť kyslému prostrediu v prípade kyslého ustaľovača.

Film bude treba ustáliť. Kým pobyt filmu vo vývojke je kritický na teplotu, čas i kinetiku, ustaľovanie také nie je. Teplota z rôznych dôvodov musí byť rovnaká, ako u vývojky a prerušovača, pohyb v ustaľovači okrem počiatočnej minúty môže byť náhodilý, čas sa odvíja od typu a vyčerpanosti samotného ustaľovača. Ustaľujem tak, že vlejem ustaľovač do vývojnice, minútu preklápam, a následne vývojnicu otvorím. Stále sledujem čas. A sledujem zároveň kedy sa film stane čírim, teda kedy sa mliečny zákal stratí. Celkový ustaľovací čas je potom dvojnásobok doby, za ktorú sa film stane čírim. Výnimkou sú filmy T-Max, Delta a všetky tie, ktoré podozrievate, že obsahujú tabulárne kryštály.
Čo sa deje v ustaľovači? Ustaľovač obsahuje najčastejšie tiosíran sodný, ktorý je chemická kryštalická látka s chemickým vzorcom Na₂S₂O₃·5H₂O. Táto látka prevedie nevyvolaný bromid strieborný na rozpustný komplex, ktorý sa praním snažíme z filmu odstrániť v čo najväčšej miere. Ustaľovanie sa deje v dvoch krokoch, kto má záujem, naštuduje si rovnice. Pre nás je to príležitosť pomôcť dokonalému ustaľovaniu a rozdeliť tento proces do dvoch krokov. A to preto, lebo druhý stupeň ustaľovania kladie vyššie nároky na čerstvosť ustaľovača. Ja mám dve fľaše, označené U1 a U2. V U1 vlejem do vývojnice a popísaným spôsobom odmeriam dobu, dokedy sa film stane čírim. Potom U1 zlejem z vývojnice späť do fľaše a do vývojnice nalejem U2. Keď sa doba do čírosti filmu stane neprimerane dlhá, U1 po ustálení posledného filmu vylejem a U2 prelejem do fľaše U1. Do fľaše U2 zarobím ustaľovač čerstvý. Dáva to zmysel?

Pranie. Pranie je dôležitým krokom, pri ktorom odstraňujeme zo želatíny všetky reakčné splodiny. Existuje mnoho spôsobov prania, ale správne je použiť tečúcu vodu. Voda musí obtekať film čo možno najbúrlivejším spôsobom, vhodné je obstarať si JOBO Film Washer Cascade. Je to kus hadice, na jednej strane niečo, čím hadicu pripojíte k vodovodu, na druhej strane je tryska, tá zariadi, aby prúd vody strhol zo sebou obrovské množstvo vzduchu. Do vývojnice vniká pod prúdom voda s množstvom bublín, ktoré pri obtekani filmu zabezpečia takú kinetiku, ktorá sa potriasaním vývojnice napodobniť nedá. Celé pranie pre archivačné účely trvá iba 3-4 minúty, na rozdiel od prania laminárne obtekajúcou vodou, ktoré trvá 30 minút. A potreba vody pomocou JOBO Film Washer Cascade je do 20 litrov. A to sa dá.

Hotovo? Nie. Posledným krokom pred sušením je záverečný kúpeľ. Ja používam KODAK PHOTO-FLO 200. Ten má za následok zníženie povrchového napätia vody a bezproblémové sušenie filmu. Zarábam ho v destilovanej vode, ponechám v ňom film minútku a film zavesím a zaťažím na spodnom konci. Mám špeciálnu sušičku, ale najradšej suším filmy v sprchovacom kúte. Ten najprv riadne vysprchujem a potom na paličku film zavesím. Nechodím sa na neho dívať, za hodinu býva suchý.

Korektúra: Peter Girman

Don`t copy text!