Q13

10. februára 2020 Vypnuté Od foto.sk

V súčasnsosti existuje asi iba jeden jediný použiteľný film vo farebnom svitku – Kodak Portra 160. Je to však negatív a fraby sa do pozitívu musia previesť správnym spúsobom. Ak nedám na farebné cítenie človeka, čo prevod sprostredkuje, použijem farebnú tabuľku.

Ak chcem reprodukovať farby čo najpresnejšie, potom nielen pri zväčšovaní, ale aj pri úprave snímku po skenovaní treba použiť farebnú tabuľku Kodak Color Separation Guide and Gray Scale . Tá sa vyrába v dvoch veľkostiach Q13 a Q14. Skladá sa z viacerých políčok, farby ktorých Kodak precízne mieša ešte pred tlačou.

Tabuľka Q13/14 sa skladá zo šedej stupnice a dvojíc farieb „sýta/pastelová“.

Počas zväčšovania treba filtrovať pastelové farby tak, aby boli dobre rozlíšiteľné, tie sýte sú tam na to, aby sa vedelo, ku ktorému odtieňu sa tá-ktorá farba pastelová má blížiť. Belasá k modrej, ružova k červenej atď.

Ak je po ruke dobrý kolorimeter, potom sa farba odčíta na políčku v tabuľke Q13 a hodnota sa porovná s hodnotami získanými meraním políčok reprodukovaných vo fotografii. Rozdiely potom slúžia ako pomôcka pre filtrovanie.

Ak sa skenuje a potom upravuje vo PS, potom platí to iste, je tu však možnosť analytickejšieho myslenia. Farby na políčkach v tabulke v snímku sa načíitajú pipetou a mali by dať plus/mínus nasledovne výsledky:

Farebná tabuľka:

#                  L*       a*       b*
Blue (light)      70.21     7.76   -17.45
Cyan (light)      83.75   -14.39   -14.39
Green (light)     81.36   -19.58    12.76
Yellow (light)    95.39    -2.65    32.14
Red (light)       78.16    23.4     19.62
Magenta (light)   80.04    25.27    -3.11
White (top)       97.54     0.18     1.098
3/Color (light)   69.39     3.57     1.81
Black (light)     69.31     0.19     2.17
Blue (dark)       29.38    16.77   -43.51
Cyan (dark)       60.56   -38.15   -43.71
Green (dark)      53.21   -62.01    26.74
Yellow (dark)     91.64    -2.46    89.91
Red (dark)        49.07    68.83    38.51
Magenta (dark)    50.95    72.63    -3.11
White (bottom)    97.54     0.18     1.098
3/Color (dark)    28.21    -0.22    -9.15
Black (dark)      23.97     0.18     1.21

Šedá tabuľka by mohla dať tieto hodnoty:

#        L*  a*  b*
0 ( A ) 95.63  0  0
1       87.39  0  0
2       79.75  0  0
3       72.68  0  0
4       66.12  0  0
5       60.06  0  0
6       54.55  0  0
7 ( M ) 49.24  0  0
8       44.24  0  0
9       39.95  0  0
10      35.82  0  0
11      31.99  0  0
12      25.16  0  0
13      22.12  0  0
14      28.45  0  0
15      19.31  0  0
16 ( B )16.70  0  0
17      14.28  0  0
18      12.04  0  0
19       9.97  0  0

Hodnoty sú nie sú overené, ale trošku hľadania a porovnávania pomôže k lepšiemu výsledku.

Don`t copy text!