Skenujeme

12. októbra 2019 Vypnuté Od foto.sk

Skenujeme. Veľa. V špičkový mesiac tak 100 filmov denne. Môžem povedať, že sken čiernobieleho filmu je na míle vzdialený od čohokoľvek iného.
Negatív a inverzný film sa skenujú odlišne. Inverzný film očakáva zdroj usmerného svetla a svetlocitlivý prvok so schopnosťou prijať veľky rozsah denzít.
Negatív očakáva difúzny zdroj, menši rozsah denzít a schopnosť rozlíšiť menšie rozdiely v denzitách.
Ak má mať skenovanie zmysel, je potrebné vysledný sken prispôsobiť budúcej tlači. Preto sa väčšinou sken z negatívu printuje lepšie. Sken z inverzného filmu upravený pre tlač je pri porovnávaní s jeho predlohou na prehliadačke obvykle sklamaním. Počas prevodu veľkého rozsahu inverzného filmu do tlačiteľnej podoby treba veľkú dávku kreativity a uplatnenia osobných preferencii.
Úspešné skenovanie farebných negatívov je postavené na výkonnom software, bez neho je čo i len priblíženie sa k pozerateľnému výsledku mimoriadne prácne. Vyžaduje sa hodne vyvinutá predstavivosť, ako má sken z negatívu vlastne vyzerať, táto predstavivosť pri skenovaní diáku odpadá.
Preto je skenovanie inverzných filmov oveľa obľúbenejšie, výsledky na monitore sú očarujúce, tlač bez úpravy skenu však dopadá katastrofálne. Farebný negatív je pre skenovanie v domácich podmienkách menej obľúbený, použitie výkonného software však vedie ku konzistentným a tlačiteľným výsledkom.
Exponovat treba vždy čo najpresnejšie, zámerná podexponovanie, či preexponovanie vždy ochudobňujú celkový výsledok.
Temer 100%-ne platí, že placaté skenery sú pre skenovanie farebných filmov nepoužiteľné. Hlavne tie do 10 000 €.

Don`t copy text!