Kontakt

foto.sk
Škultétyho 14
831 03 Bratislava

Tu nám môžeš posielať otázky:

HASTER SLOVAKIA, s.r.o.
Kozmonautická 5
821 02 Bratislava

IČO:          34150480
DIČ:          2020371562
IČ DPH:       SK2020371562 podľa §4
Vložka číslo: 27487/B
IBAN:         SK45 1100 0000 0026 2780 2153

Šťastný rok 2024